Śpiewnik


Dział jest aktualnie w przebudowie, zapraszam wkrótce....

PIEŚNI CHRZEŚCIJAŃSKIE

Gdy Jezus był taki jak ja
Nadchodzi dzień
Prawda o Biblii
Gdy spoglądam na ten świat...
Stary krzyż
Cudowna Łaska
Potrzebuję Cię
Powiedz Zbawcy
Czy masz miejsce dla Jezusa?
Gdybyś znał Jezusa
Wkrótce się czas łaski skończy
Pod Twą obronę
Kiedy ranne wstają zorze
Chodzi i szuka
Dzięki Ci składam
Rano wstając
Powstańcie chrześcijanie
Chcę widzieć Jezusa
Znam owieczkę
Co złożę Zbawicielowi?
O, jakże wieczór przyjemny
W Jezusie moja radość
Nie lękaj się
Bóg zakon Swój dał
Jezus, Lekarz nad lekarzy
Matko droga
Czy wy wiecie?
Wszystko powiedz Jezusowi
Dużo łaski, duże sił
Bogu niech będzie chwała
Prowadź mnie
Badaj swą Biblię
Słowo Boże doskonałe
Światło prawdy


PIEŚNI MŁODZIEŻOWE

Nade mną słońce


"Pan jest mocą moją i tarczą moją.
W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, Rozweseliło się serce moje
I pieśnią moją będę go sławił." Ps. 28,7(BW)

"Wysławiać będę pieśnią imię Boże I dziękczynieniem
będę je uwielbiał." Ps. 69,31(BW)


Gdy Jezus Był taki jak ja (As) sł. A. Mielczarek
1. Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja, rodzicom swym posłuszny był, pomagał im, On dla nich żył. Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja
Ref.: O, Panie, mój Zbawco, ja chcę być taki jak Ty! O, Jezu, mój Zbawco, Ty pobłogosław mi.
2. Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja, przykładem był dla braci swych. On dla nich żył i kochał ich Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja
3. Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja, szczęśliwy był, wesoły był, On z Bogiem był, dla Boga żył. Gdy Jezus był taki jak ja, gdy Jezus był taki jak ja

Nadchodzi dzień
1. Już nadchodzi ten dzień, W którym Pan objawi się I nie będzie już chmur, łzy przestaną w oczach lśnić, Pokój zapanuje znów. Hen, na złotym brzegu tam, Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Pan!
Refren: Cóż to będzie za dzień, W którym ujrzę Króla chwał, Gdy popatrzę w cudną twarz Jezusa, Który zbawił mnie. Wtedy On mi poda dłoń, By zabrać mnie na drugi brzeg! Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Bóg!
2. Zniknie wnet smutek mój, Ciężar, który barki gniótł; Zniknie ból, znikną łzy, Rozstai już nadejdzie kres, I na zawsze będę z Tym, Który za mnie życie dał. Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Bóg!

Prawda o Biblii      
1. Prawda o Biblii niechaj głośno zabrzmi, W niej dla ludzkości jest pociechy zdrój. Światła jej żadna burza już nie zaćmi Odkąd Pan Jezus odniósł triumf Swój!.
Refren: Prawda o Biblii niech szeroko płynie, Niechaj obejmie cały świata krąg! Ona prowadzi do zbawienia wiernie, Niech więc do wszystkich ludów dotrze rąk!.
2. Wołaj o Biblię, gdy cię smutek trwoży, Gdy cię świadomość gnębi twoich win. W niej obietnicę daje ci Syn Boży, Iż pokój, radość znajdziesz tylko w Nim!.
3. Sięgnij po Biblię, w niej zbawienie twoje, Z niej czyste światło objawienia lśni. W niej zamknął Chrystus obietnice Swoje, Z jej kart aż dotąd wciąż głos Jego brzmi!.
4. Weźmy więc Biblię na drogę żywota, Niech nas prowadzi w tym padole łez, Byśmy wkroczyli jak zwycięska rota Tam, gdzie wędrówki jest zbawionych kres!.

Gdy spoglądam na ten świat...      
1..Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym, Gdy myśl ma ludów ogarnąć nie może, Które na świecie rozmieściłeś tym.
Refren (1-3): Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty! Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
2. Gdy wznoszę wzrok ku światom jasnym w górze I widzę gwiazd nieprzeliczony rój, Gdzie słońce w dzień, a księżyc w nocnej porze Bieg po przestworzach odbywają swój.
3. Gdy w Słowie Swym na mojej stajesz drodze, Objawiasz mi Swej świętej łaski cud, I gładzisz grzech, i krzepisz w każdej trwodze, I przed pokusą bronisz wierny lud.
4. Gdy, Zbawco mój, przybędziesz na sąd świata, Gdy olśni mnie Twej wiecznej chwały blask, Gdy będzie dana mi czystości szata I Ciebie ujrzę, Jezu, Królu łask.
Refren (4): Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty! Me serce wtedy pieśń zaśpiewa Ci: Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!

Stary krzyż      
1. Tam na wzgórzu wśród skał Stary krzyż kiedyś stał, Symbol hańby, cierpienia i mąk. Lecz ja kocham ten krzyż, Gdzie mój Zbawca i Mistrz Swym oprawcom się oddał do rąk.
Refren: O, jak cenię ja stary ten krzyż! W nim ratunek ludzkości jest dan; Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż Na koronę zamieni mi Pan.
2. Ale stary ten krzyż, Tak wzgardzony przez świat, Swą ofiarą pociąga mnie wzwyż; Bo mój Zbawca i Pan Zstąpił z nieba tu sam, Aby nieść na Golgotę ten krzyż.
3. Krwią zbroczony ten krzyż, Lecz pomimo to w nim Dziwne piękno wśród plam krwawych lśni; Bo na krzyżu tym Pan Cierpiał męgi i zmarł, Aby wieczne dziedzictwo dać mi!

Cudowna łaska      
1. Cudowna Boża łaska ta Zbawiła z grzechów mnie; Zgubiony, nędzny byłem ja, Lecz teraz cieszę się.
2. Ta łaska wlała Boży strach W kamienne serce me. I wtedy zobaczyłem w łzach, Żem na przepaści dnie.
3. Lecz łaska podźwignęła mnie I naprzód wiedzie wciąż Przez ciemne i burzliwe dnie, Tam gdzie Ojcowski dom.
4. O, Boże, dzięki, dzięki Ci Za cudną łaskę Twą; Do nóg Twych padam w kornej czci, Niebiosa chwałą brzmią!

Potrzebuję Cię      
1. Ach potrzebuję Cię, Łaskawy Panie mój! Twe imię skałą mą, W nim jest pociechy zdrój!
Refren: O, Panie, drogi Panie, Potrzebuję Ciebie! Ja muszę mieć Cię zawsze: Błogosław mi!
2. Ach, potrzebuję Cię, O Jezu, przy mnie stój, Bym został wierny Ci Przez cały życia bój.
3. Ach, potrzebuję Cię! Jak chcesz, tak mnie wiedź, Bo wiem, że w Słowie Twym Nadzieję mogę mieć.
4. Ach, potrzebuję Cię w dniach dobrych, jak i złych. Tyś słońcem, tarczą mą Na wszystkich drogach mych.
5. Ach, potrzebuję Cię! Przez Ciebie w górze mi, Kochany Jezu mój, Korona życia lśni!.

Powiedz Zbawcy  w górę
1. Gdyś strudzony, gdy ustają siły, Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy! Gdy cię troski zewsząd otoczyly, Zbawcy sam powiedz to dziś.
Refren: Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, W Nim tylko jest pomoc twa. Jego serce zawsze jest otwarte: Zbawcy więc powiedz to dziś!
2. Gdy pokuty łzami się zalewasz, Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy! Lub nad grzechem swoim ubolewasz, Zbawcy sam powiedz to dziś.
3. Gdy się piętrzą przed tobą trudności, Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy! Lub się lękasz jutra i przyszłości, Zbawcy więc powiedz to dziś.
4. Gdy cię grobu chłód przejmuje zgrozą, Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy! Gdyś stęskniony za krainą Bożą, Zbawcy sam powiedz to dziś.

Czy masz miejsce dla Jezusa?  w górę
1. Czy masz miejsce dla Jezusa? Zbawcą Twoim On być chce; Do drzwi serca Twego puka, Otwórz więc Mu serce swe!
Refren: Oddaj serce Jezusowi, Oddaj wolę, duszę swą. On odrodzi cię, odnowi Przenajświętszą Swoją krwią!
2. Miejsce masz dla próżnych rzeczy, Tylko dla Jezusa nie; Pomyśl, jak cię ma w Swej pieczy, Oddaj więc Mu serce swe!
3. Nie masz miejsca dla Jezusa, Który dziś chce zbawić cię? Nie odkładaj więc do jutra, Jeszcze dziś Mu oddaj się!
4. Oddaj wszystko dla Jezusa, Bo się kończą łaski dnie; Bliskość sądu niech cię wzrusza, dziś Mu oddaj serce swe!

Gdybyś znał Jezusa  w górę
1. O, gdybyś ty Jezusa znał I gościł Jego w sercu swym, Wnet ożyłby twój martwy duch, Zbawienie pełne miałbyś w Nim.
2. O, gdybyś ty Jezusa miał I kochał Go, jak On to chce, On by ci szczęścia zesłał zdrój I wnet odrodził serce twe.
3. On łaską Swą ogarnie cię, niebieski pokój ześle ci, W trudnościach życia pomoc da I wieczne wnet przybliży dni.
4. Wybieraj więc najlepszą z dróg I krocz nią stale w górny kraj, Gdzie jest twój Bóg, gdzie radość trwa, Gdzie cudny wiecznie kwitnie maj!

Wkrótce się czas łaski skończy  w górę
1. Wkrótce sig czas łaski skończy I ustanie z grzechem bój. Przyjdzie Jezus, nasze słońce, Czyś już gotów, bracie mój?
Refren: Czyś gotowy już? Czyś gotowy już? Zbawca Twój chce zbawić z grzechu cię! Czyś gotowy już? Czyś gotowy już? Więc nie zwlekaj dłużej, nawróć się!
2. Wkrótce trąby głos usłyszysz, Bóg na sąd Swój wezwie cię! Więc dlaczego się nie śpieszysz Zmienić grzeszne życie swe?
3. Kto tu grzechu nie zwycięży, Z Bogiem nie pojedna się, Wyrok zguby swej usłyszy, Straci wieczne życie swe!
4. Pełnię łaski, przebaczenie Jeszcze dziś Bóg daje ci; Porzuć grzech, a weź zbawienie, Dziś się oczyść w Zbawcy krwi!

Pod Twą obronę  w górę
1. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, Grono Twych dzieci swój powierza los. (:Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie, I broń od zguby, gdy zagraża cios!:)
2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, Ty Swoje dzieci w Swej opiece masz. (:Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, Boś Ty nam tarczą, Boże, Ojcze nasz!:)

Kiedy ranne wstają zorze  w górę
1. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki: Bądź pochwalon, Boże wielki!
2. Człowiek zaś, który bez miary Obsypany Twymi dary, Coś go stworzył i ocalił, Czemuż by Cię on nie chwalił?
3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam, Już do mego Pana wołam, Do mojego Boga w niebie, Szukam Go wokoło siebie.
4. Wielu śmierci snem upadło, Co się wczoraj spać pokładło; My się jeszcze obudzili, Byśmy Cię, Boże, chwalili.

Chodzi i szuka  w górę
1. Zgubionych owiec Pasterz nasz drogi Szuka po górach, szuka wśród kniej; I przywołuje: "Przyjdźcie tu do Mnie, Miejsce jest dla was w owczarni Mej!"
Refren: Chodzi i szuka zbłąkanych owiec, Które zgubiły swej ścieżki ślad. I gdy je znajdzie, do trzody wiedzie, Gdzie nie ma trwogi ni grzechu zdrad.
2. O droga duszo, tyś jest tą owcą, I błądzisz często wśród życia dróg. Przyjdź więc do Zbawcy, do Jego trzody, Doznasz spokoju u Jego nóg.
3. Jezusie drogi, Tyś mym pasterzem, Głosu Twojego słuchać więc chcę, Mijać bezdroża, iść śladem Twoim: Do trzody Swojej prowadź Ty mnie!

Dzięki Ci składam  w górę
1. Dziękuję Ci, o Panie mój, Żeś piękny stworzył świat: Za góry, lasy, wody zdrój, Za zioła, piękny kwiat.
Refren: Jedynie Ciebie, Stwórco mój, Uwielbiać zawsze chcę; Podziwiam moc i rozum Twój, Dziękczynne pienia ślę.
2. Dziękuję Ci, o Panie mój, Za piękny nieba skłon, Za słońce, księżyc, gwiazdek rój, Za deszcz i mgłę, i szron.
3. Dziękuję Ci, o Panie mój, Za wszystkie twory Twe; Żeś stworzył mnie na obraz Swój, Od grzechu zbawił mnie.

Rano wstając  w górę
1. Rano wstając mą chwałę, cześć, Chcę Ci, mój Zbawicielu nieść, Że strzegła mnie prawica Twa Nocy tej od wszelkiego zła.
2. Wstając zdrowo z nocnego snu, chcę służyć Ci w dzisiejszym dniu; Chcę zawsze pełnić wolę Twą I duszę Ci poświęcić swą.
3. W opiekę Twą oddaję się, A Ty mną rządź i prowadź mnie W dzisiejszym dniu, i w dalsze dni, I wieczny dzień daj ujrzeć mi!

Powstańcie chrześcijanie  w górę
1. Powstańcie chrześcijanie, Gdy zbliża się wasz Król! Więc wyjdźcie na spotkanie, On wasz uleczy ból. "Hosanna!" Mu śpiewajcie Wesoło z wszystkich stron I Pana powitajcie, Wszak waszym Zbawcą On.
2. Powstańcie zasmuceni, Bo Król przed drzwiami jest! Niedolę waszą zmieni I ból usunie z serc. On smutek wasz ukoi, On otrze wszelkie łzy I rany wszelkie zgoi, I zdejmie ciężar zły.
3. Powstańcie, wy, ubodzy, Wszak Król ten o was dba, Wy sercu Jego drodzy, On wam Królestwo da! Nasz Pan nadzieją błogą Obdarzyć wszystkich chce; On pewną wiedzie drogą, Wskazując ślady Swe.
4. O, możny nasz Hetmanie, Wnet zjaw się z niebios bram, Skróć grzechu panowanie I przybliż wieczność nam. Niech wkrótce świat ten cały Już Ciebie zacznie czcić! O, przyjmij nas do chwały. Nie zwlekaj, szybko przyjdź!

Chcę widzieć Jezusa  w górę
Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa, I być bliżej Niego i kochać goręcej! Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać! Otwórz me oczy, Chcę widzieć Jezusa!

Znam owieczkę  w górę
1. Znam owieczkę, gdzie jest, gdzie? Co nie chciała słuchać, nie! Zbiegła w dal od swoich stad I na zgubny weszła ślad!
Refren: Tak, tak, tak, owieczka ta to ja! Tak, tak, tak, owieczka ta to ja! Lecz mnie Zbawca, lecz mnie Zbawca, Lecz mnie Zbawca strzegł od zła!
2. Znam owieczkę, którą Bóg Sam wybawił z wszystkich trwóg. Sam ją z cierni podniósł On I na ręku zaniósł w dom.
3. Dziś owieczka mała ta Wciąż przy boku Zbawcy trwa. Nie opuszcza Jego stad, Za Pasterzem idzie w ślad

Co złożę Zbawicielowi?  w górę
1. Co złożę Zbawicielowi, Co ja w ofierze Mu dam? Mirry, kadzidła, ni złota Wcale nie pragnie mój Pan.
Refren: Serce me całe przynoszę, Aby zamieszkał w nim On; Szczerze z pokorą Go proszę: Uczyń w nim Zbawco Swój dom.
2. Co złożę Zbawicielowi? Usta, by dały Mu cześć, Stopy, by szły tam posłusznie, Gdzie każe Pan Słowo nieść.
3. Co złożę Zbawicielowi? Żar mej miłości Mu dam, Siły do służby najlepsze, I wszystko, co tylko mam.

O, jakże wieczór przyjemny  w górę
1. O, jakże wieczór przyjemny, Gdy w szczęściu mija dzień I ptaszki trelem swym śpiewnym Ślą Stwórcy wieczorną pieśń, Ślą Stwórcy wieczorną pieśń, Ślą Stwórcy wieczorną pieśń.
2. I kwiaty kornie skłaniają Swe główki w ciszy tej; Choć nieme też wysławiają Wciąż Stwórcę w modlitwie swej, Wciąż Stwórcę w modlitwie swej, Wciąż Stwórcę w modlitwie swej.
3. Gdzie tylko zwrócę spojrzenie, Gdzie spojrzy oko me, Tam całe Boże stworzenie Błogim nabożeństwem tchnie, Błogim nabożeństwem tchnie, Błogim nabożeństwem tchnie.
4. To wszystko prosi : "O, Panie, Daj błogie, ciche sny!" 1 do mnie śle Bóg wezwanie: "Człowieku, módl sig i ty, Człowieku, módl się i ty, Człowieku, módl się i ty!"

W Jezusie moja radość  w górę
Choćby dzień w moim życiu był pełen trosk i zła, Dobrze wiem, że Jezus Pan Swą pomoc zsyła mi, że On mi radość da. Więc, w Jezusie moja radość, moje szczęście w Nim! Kroczę zgodnie z mym Jezusem, w Nim zwycięstwo me! Więc, w Jezusie nasza radość, nasze szczęście w Nim! Kroczmy zgodnie za Jezusem, w Nim zwycięstwo, pokój w Nim!

Nie lękaj się  w górę
1. Nie lękaj się wśród życia dróg: Pan twój ochroni cię! Prowadzi cię wszak dobry Bóg: Pan twój ochroni cię!
Refren: Twe losy życia zna I dolę twą łaskawy Bóg; On ci swą pomoc da Wśród zmiennych życia dróg!
2. W trudnościach twych, rozpaczy łzach: Pan twój
ochroni cię! Choćby cię śmierci objął strach: Pan twój ochroni cię!
3. Gdy przyjdzie ciężkich pokus noc: Pan twój ochroni cię! I grzechu będzie nękać moc: Pan twój ochroni cię!

Bóg zakon Swój dał   w górę
1. Bóg zakon Swój niezmienny Ludowi Swemu dał, Przez Ducha w serce wpisał, By każdy twór Go znał. Ten tylko lud jest Boży; Co zakon Jego czci, I wolę Bożą spełnia Po wszystkie życia dni.
Refren: Więc czcijmy zakon Pański I żyjmy zgodnie z nim, By Bóg nas błogosławił I darzył Duchem Swym.
2. Bóg Swoją wolę świętą W zakonie podał nam, W dziesięciu słowach spisał Na górze Synaj sam: Jam Bóg twój, Bóg jedyny I nigdzie oprócz Mnie Takiego Boga nie ma; O innym nie wiem, nie!
3. Bałwanów nie czyń sobie, Byś kłaniać miał się im, A Imię Moje wielkie Zachowaj w świętej czci. Sześć dni gorliwie pracuj, Czyń dobro w czasie tym, A w dzień sobotni, święty, Odpocznij z domem swym.
4. Rodziców swoich chętnie Czcij z serca, z duszy swej, Nikogo nie zabijaj, Unikaj drogi złej. Nie kradnij i fałszywie Nie świadcz, lecz prawdę mów, Niczego nie pożądaj: To dziesięć Bożych słów.

Jezus, Lekarz nad lekarzy  w górę
1. Jezus, Lekarz nad lekarzy, wszystkich leczył, co Doń szli; Wszystkim zdrowie dawał w darze, idź z ufnością Doń i typ Kogo dłoń dotknęła Jego, na kim spoczął Jego wzrok, Uzdrowiony wnet przez Niego ku domowi zwracał krok.
2. Brak spokoju ci i siły, wiary i nadziei brak? Wszak to grzechy osłabiły duszę twą i ciało tak. Wiedz, że każdy grzech uśmierca, ale żyje Chrystus Pan! Przyjmij Go do swego serca, czerpiąc życie z Jego ran!
3. Choć głębokie są twe rany, które grzech zadaje ci, Masz w Chrystusie lek podany, uwierz, będziesz zdrów i ty! Jego pieczy powierz śmiało, wszystko, z czym problemy masz: Duszę swą i swoje ciało pod Chrystusa oddaj straż.
4. A nie tylko Wielki Lekarz koi ból a, troski twe; Każdą ranę On zagoi, w duszę nową siło tchnie. Całe życie twe odnowi, tylko w Nim swą ufność złóż; Kogo bowiem On uzdrowi, ten na wieki zdrowy już!

Matko droga  w górę
1. Matko droga, dzisiaj pieśnią moją Hołd składam tobie, twojej miłości; Za troskliwość i opiekę twoją, Dzięki ci, matko, i cześć!
Refren: O, Boże święty, któryś jest w niebie, Do Ciebie jest prośba ta: Moją matkę racz pobłogosławić, Zdrowie i radość jej dać!
2. Nigdzie w świecie nie majak u ciebie, Takiej dobroci, tyle współczucia; Ciebie dał mi Bóg, który jest w niebie, Dzięki ci, matko, i cześć!
3. Chcę ci spłacić wielki dług wdzięczności Za lata trudów i poświęcenia; Daję serce pełne dziś miłości, Dzięki ci, matko, i cześć!

Czy wy wiecie?  w górę
1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią, Świątynią, w której mieszka Święty Duch?
Refren: Pełni mocy, wdzięczności i chwały, Pełni mocy, wdzięczności i chwały, Pełni mocy, wdzięczności i chwały, I chwały, w której mieszka Święty Duch!
2. Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście Kościołem, Kościołem, w którym mieszka Święty Duch?
3. Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą, Wspólnotą, w której mieszka Święty Duch?

Wszystko powiedz Jezusowi  w górę
1. Wszystko powiedz Jezusowi, co porusza serce twe: Czy je radość opromienia, czy w nim groźna burza wre. Wszystko powiedz Jezusowi, bo On serce twoje zna; On radością ból ukoi i w niedoli pomoc da.
2. Wszystko powiedz Jezusowi i twych pragnień złóż Mu dar; Niechaj w modłach twoich czuje oddanego serca żar. Wszystko powiedz Jezusowi, serce otwórz Mu do dna; On ci wśród udręki życia cierpliwości łaskę da.
3. Wszystko powiedz Jezusowi, gdy ci wszelkiej rady brak. Tylko On cię wyprowadzi na zbawienia jasny
4. Wszystko powiedz Jezusowi, gdy twa wiara chwieje sig, Gdy nadziei światło błogie w ciężkich zwątpień gaśnie mgle. Wszystko powiedz Jezusowi, On zrozumie smutek twój I pomoże ci zwycięsko ze złą mocą stoczyć bój.

Dużo łaski, duże sił  w górę
1. Pan Jezus także matkę miał, Kiedy w Nazarecie żył. Jezu, wszystkim mamom daj Dużo łaski, dużo sił! Jezu, wszystkim mamom daj Dużo łaski, dużo sił!
2. Pan Jezus opiekuna miał, Kiedy w Nazarecie żyt. Jezu, tatusiowi daj Dużo łaski, dużo sił! Jezu. tatusiowi daj Dużo łaski, dużo sił!
3. Pan Jezus także babcię miał, Kiedy w Nazarecie żył. Jezu, naszej babci daj Dużo łaski, dużo sił! Jezu, naszej babci daj Dużo łaski, dużo sił!
4. Pan Jezus także dzieckiem był, Kiedy w Nazarecie iył. Jezu, wszystkim dzieciom daj Dużo łaski, dużo sił! Jezu, wszystkim dzieciom daj Dużo łaski, dużo sił!

Bogu niech będzie chwała  w górę
Bogu, Bogu, który jedynie jest mądry, Niech
będzie chwała na wieli wieków przez
Jezusa Chrystusa! Amen.

Prowadź mnie  w górę
Prowadź mnie sprawiedliwą drogą Swą, Spraw,
bym rozumiał dzieła Twe. Dzięki, że Panie Boże,
jesteś! Tyś moją ucieczką, pokojem mym.

Badaj swą Biblię  w górę
1. Badaj swą Biblię, badaj ją często, Szukaj w niej prawdy dzień i noc, Ona nad grzechem da ci zwycięstwo, Wleje ci w serce łaski moc!
Refren: Więc Biblię swą badaj usilnie, Niech słowa jej w twych uszach brzmią! Chciej prawdy jej stosować pilnie I w sercu twym niech zawsze tkwią.
2. Badaj swą Biblię, w niej znajdziesz skarby, Których szukałeś długo już, Skarby zbawienia dla twojej duszy, Lecz ty Mu w zamian serce złóż.
3. Badaj swą Biblię, badaj ją pilnie, Ona sił Ducha doda ci. Dusze zbłąkane wzywaj usilnie, Aby do Zbawcy swego szły!

Słowo Boże doskonałe  w górę
1. Słowo Boże doskonałe, Źródło życia i światłości, Dla serc szczerych zrozumiałe, Uczy wszystkich powinności. Słowo to w umysłach ludzi Chęć do prawych czynów budzi.
2. Ono ścieżki me oświeca I rozpędza błędów cienie. W sercu radość ufną wznieca, Wpaja spokój w me sumienie. Słowo uczy Bożej woli I pociesza mnie w niedoli.
3. Przez nie święta miłość Boga W naszych sercach rozniecona, Przez nie łaska Jego droga Wiernym duszom udzielona. Pewny szczęścia jest wiecznego Wierny czciciel Słowa tego.
4. Źródło prawdy, drogi Panie, Tylko w świętym Twoim Słowie, Prawdą jest Twe przykazanie, Prawda w Chrystusowej mowie. Kto tę prawdę kocha stale, Ten żyć będzie w wiecznej chwale.

Światło prawdy  w górę
1. Duchu Święty, z Ciebie płynie Światła prawdy jasny blask; Twoje święte imię słynie Z niezliczonej liczby łask. Gdy w zamęcie był ten świat Przed początkiem swoich lat, Ty się nad nim unosiłeś, Mocą Swoją kształtowałeś.
2. Tyś jest mocą w mej słabości, Tyś najlepszy w sercu dar; Niedościgłej Twej mądrości Nie masz granic, nie masz miar. Ty jej światłem we mnie świeć, Życie nowe w sercu wznieć, Gdzieś przybytek Swój naznaczył Pierwej, nim ja świat zobaczył.
3. Ty do boju mnie zachęcasz, Ty się skłaniasz do mych próśb; Ty na wierny lud Swój zlewasz Więcej łask niżeli gróźb. Racz Swe łaski na mnie zlać, Żywot z Boga chciej mi dać, Abym w sercu się odrodził 1 w światłości Twojej chodził.

Wszystkie te pieśni znajdziesz w Śpiewniku wydanym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego.   w górę
Pieśni młodzieżowe

NADE MNĄ SŁOŃCE
1. Nade mną sionce pod stopami piach      A D A E
Choć pustynia wielka nieznany jest mi strach      A D A E A
Ref.: Ho - hosanna, na cały śpiewam glos,      A D A E
Ho - hosanna, w Bogu moja moc.           A D A E A
2.Nade mną gwiazdy cicho nucą pieśń.
Wietrzyk rozkołysał mój hamak wśród drzew.
3. Nade mną ptaki budzą się ze snu,
Czas wysławiać Boga i ruszać w drogę znów.
4. Co za wdzięczność, w sercu mieszka Bóg
I raduje dusze swoich wiernych sług
  w górę