Proroctwa w Biblii


     Skoro znalazłeś się na tej stronie to zapewne interesujesz się choć trochę przeszłością lub przyszłością, a więc proroctwami. Ta strona nie jest poświęcona wróżbom czy proroctwom osób świeckich. Pragnę zapoznać cię z niezwykłymi wydarzeniami jakie zostały opisane w Biblii. Jedne się już wypełniły a inne czekają na wypełnienie. Sam się przekonasz, że proroctwa te nie zawodzą i spełniają się bardzo dokładnie, ponieważ wychodziły z ust sług Bożych, a więc autorem ich jest sam Bóg. Zachęcam do zapoznania się z całym materiałem, który - mam nadzieję - pozwoli ci bardziej zaufać Bożym obietnicom jakie zawarte są w Biblii. W księdze Objawienia (Apokalipsy) zapisane są ciekawe słowa, przeczytaj je (patrz obok).

"Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski" (Obj.1,3 BW por. Ap.1,3 BT)

CO Z ROKIEM 2012?

Spekulacji i przepowiedni związanych z tmrokiem jest mnóstwo. Czy należy im wierzyć? Co mówi o tym Biblia?

[Materiał w przygotowaniu, zapraszam wkrótce......]

METODY STUDIOWANIA PROROCTW

Istnieją trzy metody, za pomocą których, różne społeczności i kościoły, odczytują proroctwa. Warto się z nimi zapoznać i trzymać się tej właściwej.

» Wstęp
» Szkoła historyczna
» Dzieje metody historycznej (właściwa, zgodna z Biblią)
» Szkoła futurystyczna
» Szkoła preterystyczna
» Stanowisko protestantyzmu


CO BIBLIA MÓWI O PROROCTWACH

Obj.1,3 [Ap.1,3]- błogosławieni, którzy czytają słuchają i zachowują proroctwa...
2 Piotr. 1,19-21 - mamy słowo prorockie potwierdzone,dobrze czynicie trzymając się jego... wychodziło ono nie ze słów ludzkich ale ludzie Boży je wypowiadali
Izaj. 46,10; Izaj. 34,16; Dz.Ap. 3,18; Dz.Ap. 1,16; Jan. 14,29; Mat. 26,56; Rzym. 9,6 - proroctwa się wypełniają...

ARTYKUŁY O PROROCTWACH

» Tajemniczy sen króla Nebukadnezara
» Siedem pieczęci apokalipsy
» Dziesięć wielkich znaków końca świata

PROROCTWA, KTÓRE SIĘ WYPEŁNIŁY

Ten temat już niebawem będzie rozwinięty, i z pewnością poszerzony
o progroctwa zapowiadające Jezusa, które tak dokładnie się wypełniły.

Izaj. 7,14 (BW) - Mat. 1,18.22-23 (BW)
Mich. 5,1 (BW) - Łuk. 2,4-6 (BW)
Dan. 9,25 (BW) - Łuk. 3,1-4.23 (BW)


PROROCY

Dział w budowie...

PROROKINIE

Nie tylko mężczyźni byli prorokami. Biblia wspomina również prorokinie, będące przekazicielkami Słów Bożych na dany czas.

POSĄG Z KSIĘGI DANIELA (Dan. 2,1-49)

Król Babilonu - Nebukadnezar (Nabuchodonozor) w ok. 600 r.p.n.e., dwunastym roku panowania miał tajemniczy sen.
W śnie pokazany mu został posąg wykonany z różnych kruszców (Dan.2,32.33). Nic by nie było w tym dziwnego (bo różne sny mamy) gdyby nie fakt, że był to proroczy sen dotyczący wydarzeń na ziemi. Okres proroczych wydarzeń dotyczył czasów od ówczesnych królowi (ok. 600 r.p.n.e.) do powtórnego przyjścia Jezusa - czyli czasów, które są przed nami. Poszczególne części posągu symbolisowały następujące po sobie mocarstwa. Historia ta została opisana w Księdze Daniela - Dan.2,1-49. Daniel wyjawiając królowi (dzięki objawieniu Bożemu, Dan.2,17-19.27-30) znaczenie snu (posągu) opisał poszczególne cześci posągu, zcharakteryzował mocarstwa i opisał ich powstania i upadki.

Części posągu
1. Głowa ze złota (Dan.2,37.38) - Babilon - 605-539 r.p.n.e.
2. Piersi i ramiona ze srebra (Dan.2,39) - Medo-Persja - 539-331 r.p.n.e.
3. Brzuch i biodra z miedzi (Dan.2,39) - Grecja - 331-168 r.p.n.e
4. Nogi z żelaza (Dan.2,40) - Rzym - 168 r.p.n.e. do 476 r.n.e.
5. Stopy z żelaza i gliny (Dan.2,41-43) - czasy od 476 n.e. do dzisiaj.
6. Kamień uderzający w posąg (Dan.2,44.45) - Królestwo Jezusa, które przyjdzie.

W Dan.2,45 napisane zostało: "Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny." Wydarzenia opisane w tym proroctwie potwierdzone są innymi proroctwami z Księgi Daniela, i do dziś wypełniły się dokładnie.

Ten temat w najbliższym czasie rozwinę, a na razie polecam przeczytanie artykułu: "Tajemniczy sen Nebukadnezara" (link obok) jako materiału uzupełniającego. Zachęcam również do zapoznania się z ksiażką "Wykłady seminaryjne z ksiegi Daniela" Andrzeja Maszczaka, którą można nabyć np. na tej stronie: www.znakiczasu.pl.