Lekcja 4 - rozpoczynamy czytanie

     Odrobiłeś zadanie z poprzedniej lekcji? Miałeś jakieś problemy? Mam nadzieję że nie, a jeśli się pojawiły to nie przejmuj się. Na początku z wszystkim jest trudno. Sam zauważysz, że w miarę upływu czasu, kiedy będziesz częściej sięgał po Biblię, stanie się ona coraz łatwiejsza w użyciu i bardziej zrozumiała. Będzie tego dokonywał Duch Święty, gdyż jest o nim napisane: "wprowadzi was we wszelką prawdę" (Jan 16,13 BW); "doprowadzi was do całej prawdy"
(Jn 16,13 BT)


Wybieramy metodę czytania Biblii

     Od czego zacząć? To pytanie często się pojawia. Czy mam losowo otwierać Biblię i czytać w miejscu gdzie mi się otworzy? Mam ją przeczytać "od deski do deski"? Może wybrać tylko niektóre księgi, bo nie wszystkie są ciekawe? To niektóre z kolejnych pytań na jakie być może chcesz odpowiedzieć.

     Wbrew pozorom wybranie metody czytania ma znaczenie, a przynajmniej zapoznanie się z pewnymi przeszkodami jakie mogą się pojawić przy wybraniu jednej z nich. Zanim to wyjaśnię chcę przypomnieć o czymś ważnym.

   Gdy czytasz Biblię przyjmij postawę ucznia, który chce się z niej czegoś nauczyć, i poznać przez nią Boga. Tylko wtedy Duch Święty będzie mógł pomóc tobie zrozumieć to co będziesz czytał.

   Przed rozpoczęciem czytania stosuj dobrą praktyke jaką jest modlitwa. Poproś Autora tej księgi - Boga, aby przez Ducha Świętego pomógł ci ją poznawać.


Rada dla początkujących - metoda pierwsza

     Każdy sam wybiera jak chce poznawać Biblię. Można przeczytać ją "od deski do deski", albo studiować ją tematycznie - o czym napiszę poniżej. Początkującemu czytelnikowi chce dać dobrą radę. Rozpocznij czytanie Biblii od Nowego Testamentu. Gdy już go przeczytasz, sięgnij w drugiej kolejności po Stary Testament. Święty Augustyn powiedział: "Novum in Vatere latet et in Novo Vetus patet", co oznacza "Nowy Testament jest ukryty w Starym, natomiast Stary znajduje wyjaśnienie w Nowym". Jest to trafne stwierdzenie, i warto na nie zwrócić uwagę. Większość czytelników rozpoczyna czytanie Biblii od Starego Testamentu, i stwierdza po jakimś czasie że ST jest dla nich niezrozumiały, i większość z nich przerywa dalsze czytania. W rzeczywistości ST wcale nie jest trudny, lecz jak wyżej wspomniałem, lepiej zrozumiały w świetle Nowego.

     Przeczytanie całej Biblii (wg wyżej wymienione kolejności) pozwoli ci zapoznać się z nią. Będziesz już miał pewne pojęcie o treści jej ksiąg. Z pewnością zauważysz już, że główną jej treścią jest Boża troska o zbawienie każdego człowieka, dostępna w tym co uczynił Jezus na krzyżu.

Inna metoda


     Wydanych zostało wiele podręczników, lekcji i kursów biblijnych. Większość z nich przygotowana jest tak aby czytelnik mógł studiować (poznawać) Biblię tematycznie. Takimi tematami mogą być: zbawienie człowieka, nauczanie Jezusa, stworzenie świata, grzech, lud Boży Starego Testamentu, Boże standardy chrześcijańskie, małżeństwo, itp. Ucząc się wybranego tematu odszukujesz w Biblii teksty z nim związane, do których odsyłacze znajdują się w podręczniku (lekcji lub kursie). Metoda ta zazwyczaj stosowana jest równolegle z pierwszą. Razem stanowią najczęściej wybierany sposób poznawania Biblii.

Podam przykłady niektórych lekcji biblijnych i kursów.

           


     Czy wszystkie materiały do studiowania Biblii właściwie uczą prawd biblijnych i czy właściwie interpretują Biblię? Takie pytanie również się pojawia. Tak jak istnieje wiele religii (kościołów i wspólnot) tak wiele jest odmiennych interpretacji prawd biblijnych. Choć zazwyczaj zaczerpnięte są z Biblii to nie zawsze są zgodnych z nią. Jak się w tym odnaleźć? Czy stanowi to przeszkodę w poznawaniu prawd biblijnych? Uważam, że nie. Powinniśmy pamiętajmy, że nie jesteśmy pozostawieni sami na tym świecie. Bóg który nad wszystkim czuwa nie oczekuje od nas abyśmy sami radzili sobie w poszukiwaniach. On patrzy na serce i każdego szczerego człowieka pociąga do siebie, pokazując mu przez Ducha Świętego właściwą drogę. Z pomocą Bożą na pewno będziesz umiał rozróżnić materiały prawdziwie i właściwie uczące w oparciu o Biblię od tych, które zawierają błędne nauki - często zniekształcające prawdziwy obraz Boga. Sam zauważysz, że w miarę systematycznego czytania, Biblia stanie się co raz bardziej zrozumiała, przez co będziesz lepie mógł rozgraniczać prawdę od fałszu, materiały dobre i pomocne od będnych.

Czytanie Biblii to plan długoterminowy

     Co zrobię kiedy przeczytam całą Biblię - zadajesz sobie takie pytanie? Każdy powinien przeczytać Biblię przynajmniej jeden raz, chociaż nie uważam to za wystarczające. Biblia nie jest zwykłą książką, którą raz przeczytasz i odkładasz do półki. Niewyczerpane bogactwo tej Księgi będziesz odkrywał za każdym razem kiedy weźmiesz ją do ręki - niezależnie który raz to będzie.

Zadanie dla ciebie

     Wybierz jedną z czterech Ewangelii - może to być pierwsza Ewangelia - Mateusza, i przeczytaj ją. Sam zdecydujesz ile czasu na to poświęcisz, i zdecydowanie nie polecam zbytniego pośpiechu. Staraj się czytać uważnie i ze zrozumieniem. To naturalne, że w miarę czytania będą się pojawiać pytania, i pewne niezrozumiałe fragmenty. Zapisz je, abyś mógł do nich powrócić i wyjaśnić. Będzie to możliwe w późniejszym czasie w świetle tego co przeczytasz w innych księgach lub kiedy ponownie przeczytasz dany fragment i inaczej na niego spojrzysz.

     Zaplanuj w swoim harmonogramie codziennych zajęć czas na regularne czytanie Biblii (np. rano i wieczorem po 15 min.). Zauważysz po pewnym czasie, jak wiele dobrego przynosi taka praktyka. Czytając wieczorem uspokoisz swoje myśli zebrane w ciągu dnia, a poranne czytanie nastawi twój umysł na pozytywne myślenie a nauki jakie będziesz przez to poznawał pomogą w sytuacjach z jakimi zmierzysz się w ciągu dnia.
Idź do Lekcji piątej