Pismo Święte pociesza


1 Piotr. 5:7 (BW)
"Wszelką troskę swoją złóżcie na niego[Boga], gdyż On ma o was staranie,"

Izaj. 51:12-13 (BW)
"Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela?"

Ps. 34:19 (BW)
"Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu."

Jan. 14:18,27 (BW)
"Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. (...) Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka."

Ps. 23:4 (BW) "Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają,"
Mat. 5:4,6,10-11 (BW)
"Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. (...)
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. (...)
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z Powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!"

Jan. 14:16-18 (BW)
"Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was."

2 Kor. 1:3-4 (BW)
"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza."

2 Tes. 2:16-17 (BW)
"A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski, Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie,"