Dziewiąte przykazanie Dekalogu.

"Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" 2 Mojż. 20:16

1. Biblia o mowie ludzkiej.

"Śmierć i życie są w mocy języka…" Przyp. 18:21

"Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan…butne oczy, kłamliwy język…
składanie fałszywego świadectwa, sianie niezgody między braćmi." Przyp. 6:16-19

"Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy.
Mowa szczera trwa wiecznie , lecz fałszywa tylko chwilę." Przyp. 12:18,19

"Jakże wielki las zapala mały ogień ! I język jest ogniem.
…Nim wysławiamy Pana i Ojca, i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże;
Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak bracia moi być nie powinno."
Jak. 3:2-12

"Niech żadne nieprzyzwoite słowo , nie wychodzi z ust waszych,
ale tylko dobre, które może budować gdy zajdzie potrzeba,
aby przyniosło błogosławieństwo tym którzy go słuchają." Efez. 4:29

"Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli
jak macie odpowiadać każdemu." Kol. 4:6

"Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość." Przyp. 15:1

"Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem
bo Bóg jest w niebie a ty na ziemi, dlatego niech twoich słów będzie niewiele." Kazn. 5:1

"A powiadam wam , że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną,
zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony
i na podstawie słów twoich będziesz potępiony." Mat. 12:36,37

"Niechaj więc mowa wasza będzie : Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest od złego jest." Mat. 5:37

"Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia." Jak. 4:11

"Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało." Przyp. 19:5

"Kto schlebia swojemu przyjacielowi ten mu zastawia sidła na nogi." Przyp.29:5

"Resztka Izraela nie będzie mówiła kłamstwa, i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy." Sof. 3:13
Kłamcy nie będą zbawieni Obj. 22:15

"On, (szatan) …w prawdzie nie wytrwał bo w nim nie ma prawdy.
Gdy mówi kłamstwo mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." Jan. 8:44

2. Grzechy przeciwko dziewiątemu przykazaniu.
   
- fałszywe świadectwo ( kłamliwe zeznanie )
    - niesłuszne podejrzenie (oparte na przypuszczeniach i pozorach)
    - oszczerstwo (zniesławienie, mówienie o kimś nieprawdy)
    - plotka (niesprawdzona wiadomość, wyolbrzymiona i przekazywana dalej)
    - obmowa (wyjawianie cudzych błędów w celu tworzenia sensacji)
    - zatajenie prawdy (np. przed sądem)
    - mówienie niecałej prawdy
    - kłamstwo z obawy (aby uniknąć konsekwencji)
    - kłamstwo z chęci zysku (oszustwo, pochlebstwo)
    - kłamstwo świętokradcze ("Kto mówi :< Znam go> a przykazań jego nie zachowuje,
      kłamcą jest i prawdy w nim nie ma." 1 Jana 2:4 4:20
    - krzywoprzysięstwo (złamanie ślubów, niewierność małżeńska)
    - obłuda (hipokryzja, faryzeizm)
    - zakłamanie (trwałe nagięcie swoich przekonań do kłamstwa)
    - krytykanctwo (złośliwa , nieuzasadniona krytyka np. przełożonych)
    - szemranie (krytykanctwo skryte, buntownicze)
    - szyderstwo (naśmiewanie się z bliźniego w celu dokuczenia mu)
    - obelga (obraza)
    - klątwa (słowna obelga połączona ze złorzeczeniem)

Opracował: Leszek Dąbek

© Pismo Święte