Ósme przykazanie Dekalogu

"Nie kradnij" 2 Mojż. 20:15

1. Grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu.
    - zabranie cudzego mienia w celu przywłaszczenia
    - rozbój lub rabunek (kradzież z użyciem siły)
    - sprzeniewierzenie się (przywłaszczenie cudzej rzeczy powierzonej)
    - oszustwo (wprowadzenie kogoś w błąd, dla uzyskania własnej korzyści majątkowej)
    5 Mojż. 25:15 Przyp. 11:1 20:10 3 Mojż. 19:35
    - szalbierstwo (wyłudzenie czegoś bez zamiaru uiszczenia należności np. jazda bez biletu)
    - uszkodzenie cudzego mienia lub uczynienie go niezdatnym do użytku.
    - wandalizm (brutalne niszczenie cudzego mienia)
    - paserstwo (sprzedawanie lub kupowanie rzeczy skradzionych)
    - szaber (rabunek mienia opuszczonego)
    - łapownictwo (przekupstwo)
    - symonia (kupowanie urzędów i godności kościelnych)
    - niewypłacalność długu
    - wyzysk (uszczuplenie lub zatrzymanie zapłaty pracowniczej) Jak. 5:1-4
    - zdzierstwo (pobieranie bardzo wysokich cen) Amos 3:10
    - lichwiarstwo (udzielanie pożyczki na wysoki procent) 2 Mojż. 22:25
    - kidnaperstwo (porywanie dzieci i starszych w celu wymuszenia okupu)
    - szantaż (wymuszanie czegoś przez zastraszenie lub groźbę kompromitacji)
    - pasożytnictwo (żerowanie na cudzym miłosierdziu, życie cudzym kosztem) 2 Tes.3:10-12
    - lenistwo (niechęć do pracy) Przyp.Sal. 24:30
    - marnotrawstwo (lekkomyślna niegospodarność)
    - wojna zaborcza
    - handel niewolnikami

2. Okradanie Boga.
"Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie:
W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą,
Ponieważ mnie oszukujecie , wy , cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza,
aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! - mówi Pan Zastępów -
czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę."
Mal. 3:8-10

3. Postawy przeciwne kradzieży.
"Oddajcie każdemu to co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło;
komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć." Rzym. 13:7

"Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą , natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną
dadzą w zanadrze wasze; albowiem …jaką miarą mierzycie taką i wam odmierzą." Łuk. 6:38

"Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra
aby miał z czego udzielać potrzebującemu." Efez. 4:28

Opracował: Leszek Dąbek

© Pismo Święte