Szóste przykazanie Dekalogu

"Nie zabijaj" 2 Mojż. 20,13

1. Grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu.
    - zabójstwo ( targnięcie się na cudze życie )
    - samobójstwo ( targnięcie się na własne życie )
    - eutanazja ( zabójstwo z litości )
    - lekkomyślne narażanie życia ( np.: kąpiel w miejscach niedozwolonych )
    - okaleczenie ( zranienie kogoś innego lub siebie )
    - uderzenie (naruszenie nietykalności )
    - narażanie życia i zdrowia własnego i innych przez łamanie zasad BHP
    - samobójstwo na raty ( picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków )
    - przerywanie ciąży z innych powodów niż zagrożenie życia i zdrowia matki
    - zaniedbanie troski o chorych

    - gniew ( "Słyszeliście iż powiedziano przodkom : Nie będziesz zabijał , a kto by zabił
       pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam , że każdy kto się gniewa na brata swego
       pójdzie pod sąd" ) Mat. 5,22
    - nienawiść ( trwała forma gniewu ) ( "każdy kto nienawidzi brata swego jest zabójcą") 1 Jana 3,15
    - okaleczenie psychiczne ( zniewaga, zniesławienie, obraza )
    - przymus psychiczny ( groźba, szantaż )
    - psychiczne znęcanie się ( gwałcenie sumienia, wywoływanie stresów )

    - wojna zaborcza ( agresja )
    - ludobójstwo ( eksterminacja narodów )
    - niszczenie środowiska naturalnego człowieka ( zanieczyszczanie powietrza, wody, gleby )
    - niesprawiedliwość społeczna ( doprowadzanie do nędzy, zacofania, głodu )

2. Człowiek szafarzem życia.
Życie jest własnością Boga, człowiek jest tylko jego szafarzem. Dlatego zobowiązany jest
cenić życie, troszczyć się o nie i właściwie je przeżyć.

"Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was
i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych ?
Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym." 1 Kor. 6,19,20

"Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, i że Duch Boży mieszka w was ?
Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta
a wy nią jesteście." 1 Kor. 3,16,17

3. Wyjątki
Czy Pismo Święte dopuszcza jakieś wyjątki od zasady "Nie zabijaj !" ?
Owszem dopuszcza , ale nie przysługują one jednostce.
    a) - prawo przysługujące Bogu
    Bóg egzekwował to prawo w przeszłości ( np. zagłada Sodomy i Gomory )
    i w pełni wyegzekwuje je w przyszłości wykonując wyrok Sądu Ostatecznego.
    On i tylko On jest Panem życia i śmierci w całym tego słowa znaczeniu.
    b) - prawo przysługujące władzom świeckim
    Wczasach starotestamentalnych prawo karania śmiercią przysługiwało przywódcom narodów
    sędziom i królom. W czasach nowotestamentalnych prawo to pozostawiono wyłącznie
    władzom świeckim. Nie przysługuje ono np. władzom kościelnym. 1 Mojż. 9,6; Rzym. 13,1-5
(porównaj: ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko, "Moralność na co dzień", wyd.II popr., str.105-107)

Opracował: Leszek Dąbek

© Pismo Święte