Piąte przykazanie Dekalogu

"Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi,
którą Pan, Bóg twój da tobie." 2. Mojż. 20:12

1. Podstawy autorytetu rodziców.
Rodzicom należy się więcej miłości i szacunku, niż komukolwiek na ziemi.
Pan Bóg postanowił, aby w pierwszych latach życia dziecka , rodzice zastępowali mu Boga.
Dzieci , które odrzucają autorytet rodzicielski, odwracają się też od autorytetu Bożego.
Rodzicom nie wolno nadużywać swojego autorytetu. Nie wolno im traktować dzieci
jak niewolników, ani żądać od nich posłuszeństwa w sprawach sprzecznych z ich sumieniem.
Rodzice powinni dbać o dany im przez Boga autorytet , poprzez :
    - dobry przykład życia
    - sprawiedliwe traktowanie dzieci
    - okazywanie dzieciom troski i miłości
    - przygotowanie ich do samodzielnego życia

2. Biblia o zadaniach rodziców
"A wy ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich,
lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana." Efez. 6:4

"Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.
Głupota tkwi w sercu młodzieńca , lecz rózga karności wypędza ją stamtąd." Przyp. Sal. 22:6.15

"Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.
Będziesz je wpajał w twoich synów, i będziesz o nich mówił
Przebywając w swoim domu, idąc droga , kładąc się i wstając." 5 Mojż. 6:6.7

"Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: O Panie mój, niechaj ten mąż Boży,
którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy,
co mamy czynić z tym chłopcem , który ma się narodzić.
…..Gdy się więc spełni Twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić ?" Sędz. 13:8.12

3. Biblia o obowiązkach dzieci.
"Zachowuj synu mój przykazanie swego ojca, i nie odrzucaj nauki swojej matki" Przyp. Sal.6:20

"Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.
Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą." Efez.. 6:1.2

"Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie" Kol. 3:20

"Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary ,
miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca." 2 Tym. 2:22

"Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów Twoich." Ps. 119:9

"Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz syn głupi jest zmartwieniem dla matki." Przyp. Sal. 10:1

"Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką dlatego, że jest staruszką.
Ojciec sprawiedliwego bardzo się raduje; kto zrodził mądrego, cieszy się.
Niech się weseli twój ojciec i twoja matka i niech się raduje twoja rodzicielka" Przyp. Sal. 23:22-25

"Kto ograbia ojca lub matkę i mówi : To nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra" Przyp. Sal. 28:24

"Kto z ojcem źle się obchodzi i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym synem" Sal. 19:26

"Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć.
Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć" 2 Mojż. 21:15.17

4. Co to znaczy czcić rodziców ?
    - kochać ich i poważać
    - być im posłusznym
    - dbać o ich dobre imię
    - pomagać im w prowadzeniu domu
    - w chorobie i starości troszczyć się o nich

Opracował: Leszek Dąbek

© Pismo Święte