Dziesiąte przykazanie Dekalogu.

"Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego
ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła,
ani żadnej rzeczy która należy do bliźniego twego." 2 Mojż. 20:17

1. Treść przykazania.
Dziesiąte przykazanie dotyczy psychiki człowieka, czyli myśli, uczuć, woli, pragnień itp.
Uderza w egoistyczne pragnienia z których rodzą się grzeszne czyny.
Zabrania pożądliwości, czyli sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem egoistycznych pragnień.
Na podstawie tego właśnie przykazania Chrystus uznał gniew jako złamanie przykazania
"Nie zabijaj" a pożądliwe patrzenie na kobietę, jako złamanie przykazania "Nie cudzołóż"
Przykazanie to nie zabrania czynów, lecz złych myśli, uczuć i aktów woli.
Potępia chciwość, samolubstwo, zazdrość, pychę
To co się dzieje w umyśle człowieka jest zakryte przed innymi ludźmi.
Jest to jednak dostępne i znane Bogu i On to sprawiedliwie osądzi.

2. Pragnienie a pożądliwość.
Pragnienie samo w sobie nie jest niczym złym. Można je określić jako tęsknotę,
która towarzyszy dążeniu człowieka do zaspokojenia jego potrzeb.
Gdyby człowiek nie miał żadnych pragnień - nie rozwijałby się.
Biblia nie aprobuje wszystkich pragnień. Te zdeprawowane i grzeszne nazywa pożądliwością.
Tak więc nie każde pragnienie jest pożądliwością.
Jest nim wtedy, gdy jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem człowieka i z prawem Boga.
Pożądanie jest to pragnienie złe i przewrotne, wybujałe, zniewalające rozum i wolę.
Człowiek opanowany pożądliwością, pożąda czegoś wbrew swej rozumnej woli.

3. Jak rodzi się pożądliwość.
    - przez pobłażliwość dla naturalnych popędów ciała
    - przez niedbały lub lekkomyślny stosunek do życia
    - przez błędy wychowawcze
    - przez świadomy (z pełną premedytacją ) akt własnej woli

4. Biblia o pożądliwości.

"Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą;
Potem gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje rodzi śmierć" Jak. 1:14,15

"Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia
nie jest z Ojca ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; 1 Jana 2:16,17

"Ale troski tego wieku i ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi
i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje." Mar. 4:19

"Bo ci , którzy żyją według ciała myślą o tym co cielesne, ci zaś, którzy żyją według Ducha '
o tym co duchowe. Ci zaś którzy żyją według ciała Bogu podobać się nie mogą." Rzym. 8:5-8

"Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału." Gal. 5:16,17

"Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych,
które toczą bój w członkach waszych? …. Prosicie a nie otrzymujecie , bo źle prosicie,
zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności." Jak. 4:1-3

"Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego." Jana 8:44

"Pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym.
Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy.
Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym.
A ci , którzy chcą być bogaci wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne
i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie." 1 Tym 6:6-9

"Wreszcie bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe,
co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały." Fil. 4:8

Opracował: Leszek Dąbek

© Pismo Święte