Pierwsze przykazanie Dekalogu.

"Nie będziesz miał innych bogów obok mnie" 2 Mojż. 20:3

1. Komu przysługuje najwyższa cześć ?
Jeśli ludzi wybitnych otacza się należytym szacunkiem ze względu na ich zasługi i urzędy,
to o ileż większy szacunek należy się Bogu - Stwórcy i Zbawicielowi człowieka.

"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą,
i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie." Mat. 22:37,38

"Panu Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz." Mat. 4:10

"Godzien jesteś Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc,
ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone, i zaistniało." Obj.4:11

2. Co znaczy mieć innego boga ?
Mieć innego boga to oddawać najwyższą cześć komukolwiek lub czemukolwiek innemu niż Bóg.
Przedmiotem największego zainteresowania i miłości, najwyższej czci, przesłaniającej człowiekowi Boga (czyli bożkiem, bożyszczem , idolem) może się stać :
- człowiek ("Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien
  i kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien" ) Mat 10:37
- zwierzę (np. pies ulubieniec)
- przedmiot (np. dom, samochód)
- ideologia (np. filozofia przyjemności)
- mamona (np. miłość do pieniędzy, gorączka złota)
  (dla bogatego młodzieńca z Ewangelii, bożkiem były majętności)
- zajęcie (np. przesadne hobby, przestępczy proceder)
- jedzenie i picie (np. obżarstwo, alkohol) ("bogiem ich jest brzuch" Fil. 3:19)
- umiłowanie siebie (egoizm, przerosty ambicji itp.)

3. Grzechy przeciwko czci dla Boga.
- kult osób świętych (świętych, Marii, aniołów, papieża, duchownych itp.)
- kult rzeczy świętych (relikwii, przedmiotów sakralnych , hostii itp.)
- kult miejsc świętych ("cudownych" sanktuariów, bazylik, kościołów, ołtarzy itp.)
- kult niebiblijnych świąt (np. niedzieli)
- kult tradycji (stawianie jej ponad Pismo Święte)
- hołdowanie zabobonom, klątwom i czarom

- ateizm
- bluźnierstwo przeciwko Bogu
- świętokradztwo (znieważenie czynne lub słowne świętości)
- obojętność na sprawy wiary
- kult rozumu (przesadna wiara w możliwości poznawcze rozumu)
- kult sławnych osób (gwiazd filmowych, piosenkarzy, sportowców, przywódców)
- kult idei (np. siły, faszyzm)
- kult postaw konsumpcyjnych, egocentrycznych, pasożytniczych, aspołecznych.

Opracował: Leszek Dąbek

© Pismo Święte