Książki chrześcijańskie - jakie powinieneś przeczytać


Książki


WYDAWNICTWA CHRZEŚCIJAŃSKIE:

Chrześcijański Instytut Wydawniczy "Znaki Czasu"
00-366 Warszawa, ul. Foksal 8/5
tel. 022 331-98-00; faks 022 331-98-01;
e-mail zamawiaj@znakiczasu.pl
http://www.znakiczasu.pl/sklep/

Wydawnictwo "Orion Plus"
26-600 Radom, skrytka pocztowa 39
tel. 46 857-13-54
e-mail orionplus@interia.pl
http://www.orionplus.pl


NIEKTÓRE KSIĄŻKI WYDAWNICTW:

Aby poznać Boga

Czy można poznać Boga w ciągu pięciu dni? Czy zajmie to więcej czasu, czy mniej? W studium, jakie przygotowaliśmy autor nie tylko stara się nam powiedzieć, jak Boga poznać, ale też jak utrzymać z Nim łączność na co dzień. W niezwykle bezpośrednim, prostym języku ewangelisty, Morris Venden odpowiada na pytania, które tak często nurtują nas, czy nawet sieją niepokój. Na przykład, po co potrzebny mi jest Bóg? Przecież wcale nie jestem aż tak złym człowiekiem! A jednak jest mi potrzebny, bardzo potrzebny. I nigdy tego nie zrozumiem, jeśli nie spróbuję czegoś się o nim dowiedzieć; poznać Go, jako Boga miłości.
Pragniesz poznać Boga? Chcesz wiedzieć Kim jest? Poznać jego zamierzenia względem twojej osoby? Ta książka jest właśnie dla ciebie.

Droga do Chrystusa

Niezmiernie cieszymy się, że możemy zaprezentować książkę, która została napisana prawie 110 lat temu, w 1891 roku, przez jedną z najbardziej cenionych pisarek chrześcijańskich, ELLEN GOULD WHITE (1827-1915). Nosi ona tytuł "Droga do Chrystusa" (ang.: Steps to Christ). Do dziś jej treść jest aktualna. Jako bestseller światowy przetłumaczono ją na 135 języków, tj. więcej niż jakąkolwiek inną książkę napisaną przez kobietę. Książka nadal podlega kolejnym tłumaczeniom. Dlaczego? Skąd tak wielkie zainteresowanie jej treścią? Odpowiedź może być tylko jedna - ludzie, pomimo codziennej gonitwy odczuwają głęboką potrzebę łączności z Bogiem. Jest to z pewnością nie zawsze uświadomiona tęsknota, ale trudno jej istnieniu zaprzeczyć. Każdy człowiek w pewnym okresie swego życia pragnie wiedzieć, co o nim myśli Bóg, pragnie rozliczyć się z Nim lub poznać Go i służyć Mu. Bywa również i tak, że w godzinie śmierci człowiek pragnie zasnąć, będąc pojednanym z Bogiem.

Nie ma człowieka, który nie słyszał o Jezusie i nie próbował chociaż raz w życiu ustosunkować się do Jego Osoby. Nie ma nikogo spośród żyjących, chociaż w najmniejszym stopniu znających Jezusa, którzy nie wiedzieliby, co zrobił On dla ludzkości i dla pojedynczego człowieka. Stąd ta niewielka książeczka ma tak ogromne powodzenie, gdyż zawiera odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kontaktu człowieka z Bogiem. To Jezus jest odpowiedzią na osobiste wyznanie religii każdego wierzącego. Prawdziwe szczęście istnieje tylko w ścisłej łączności z Bogiem i dlatego Chrystus przyszedł na świat, aby pociągnąć ku Bogu zbłąkanych, szukających prawdy, uwięzionych w grzechu i chorobie. Chce każdego z nas pociągnąć ku zdrowiu fizycznemu i duchowemu.

Jezus Chrystus po to pojawił się na naszej planecie, żeby objawić miłość Boga do człowieka i aby każdy kto uwierzy, że Chrystus jest Synem Boga, nie zginął, ale dostąpił życia wiecznego. Taka jest główna prawda o Chrystusie i najważniejsza - zawierająca nadzieję - dobra nowina dla zasmuconych serc ludzkich. Spróbujmy wejść z ufnością na drogę prowadzącą bezpośrednio do Chrystusa.

Historia Zbawienia

Każdy z nas jest gdzieś w głębi swej duszy ciekaw początków rodzaju ludzkiego. Niewielu pojmuje to, że Bóg nie miał początku i nie będzie miał końca. Sama myśl o tym przytłacza. Skąd się zatem wziął Bóg? Kim jest diabeł? Dlaczego Adam i Ewa zgrzeszyli? O co poszło między Kainem i Ablem? Dlaczego Bóg ustanowił akurat Żydów narodem wybranym? Te i inne zagadnienia znajdziesz we wspaniałej publikacji pióra Ellen G. White pt. "Historia zbawienia" (ang.: The Story of Redemption). Książka napisana barwnym, żywym językiem z wieloma opisami sytuacji i zdarzeń, których na próżno szukać w innych pozycjach książkowych tej samej autorki.

Niech będzie nam wolno zacytować pewien fragment z rozdziału pt. "Męczeństwo Piotra i Pawła": "Potajemnie wyprowadzono Pawła na miejsce stracenia. Prześladowcy zaniepokojeni wpływem, jaki wywierał, obawiali się, że nawet jego śmierć mogłaby pozyskać wyznawców dla idei chrześcijaństwa. Dlatego tylko kilka osób było przy śmierci apostoła. Żołnierze przeznaczeni do pilnowania więźnia ze zdumieniem stwierdzili, że z pogodną, a nawet z radosną twarzą oczekiwał śmierci. Przebaczenie mordercom i niezachwiana ufność Jezusowi aż do ostatniej chwili, stały się dla niektórych świadków jego męczeństwa bodźcem do słuchania Ewangelii. Niejeden przyjął wkrótce Zbawiciela, którego głosił Paweł i bez bojaźni przypieczętował nową wiarę własną krwią. [...] Apostoł spoglądał poza grób nie z niepewnością i drżeniem, lecz z radosną nadzieją i tęsknym oczekiwaniem. Stanąwszy na miejscu stracenia nie widział błyszczącego miecza katowskiego ani ziemi, która miała przyjąć jego krew; poprzez błękitne, letnie niebo spoglądał na stolicę Wiekuistego. [...] A gdy spadł miecz kata i cień śmierci okrył duszę męczennika, ostatnia myśl na ziemi i pierwsza w dzień zmartwychwstania wybiegła na powitanie Dawcy Życia, który powita i wprowadzi go do radości błogosławionych. [...]"

Dzień, w którym zginie zło

Dlaczego miłujący Bóg dopuszcza cierpienie? Jak się zakończą zmagania ze śmiercią? Co to jest znak zwierzęcia? Wszyscy jesteśmy uczestnikami niewidocznego duchowego boju. Potężne siły szaleją wokół nas. Jak się to wszystko zakończy? Clifford Goldstein w książce "Dzień, w którym zginie zło" ( ang. The Day Evil Dies) odkrywa przed nami istotne wydarzenia z przeszłości, by pomóc nam lepiej zrozumieć przyszłość. Patrząc na kulisy historii dochodzimy do wniosku, że stulecia odstępstwa, fanatyzmu i prześladowań religijnych zaowocują budzącym zdumienie międzynarodowym kryzysem. Proroctwa biblijne ukazują, jak siły religijno-polityczne ukształtują naszą przyszłość, odbierając nam wolność i doprowadzając do budzącego trwogę nasilenia się zła, zanim nastąpi ostateczny tryumf miłości. Czy chcesz być biernym świadkiem tego dramatu? Jest jeszcze czas, abyś zrozumiał swoją rolę w tym wszystkim. Książka dla otwartych umysłów.

Nauki z góry błogosławienia

Książka "Nauki z Góry Błogosławienia" z roku 1900 (ang.: Thoughts from the Mount of Blessing), inna pozycja wspomnianej pisarki, jest rozważaniem dotyczącym tzw. kazania na Górze, wygłoszonego przez Jezusa Chrystusa prawie dwa tysiące lat temu.

Kazanie na Górze, jest głosem płynącym od tronu Bożego - błogosławieństwem nieba dla ziemi, poselstwem łaski i prawdy. Dano je ludzkości jako światłość z nieba - jako boski kodeks naszych obowiązków względem Boga i bliźnich. Jezus jako mistrzowski nauczyciel wyraził w nim to, co jest wolą i zamiarem Ojca niebieskiego.

Kazanie na Górze jest nadzieją i pociechą w zwątpieniach i w ciężkich próbach życiowych, a błogosławieństwa zawarte w nim są pozdrowieniami Chrystusa, skierowanymi do całej ludzkości. Treść tych błogosławieństw jest tak wzniosła, że od razu daje się odczuć, iż nie pochodzą one z ziemi, lecz że spłynęły do nas ze świata boskiej światłości. Mówiąc językiem obrazowym - są one podobne do wody wytryskającej wysoko z leczniczego zdroju. Moc Boża zawarta w nich przechodzi nasze pojęcia i wyobrażenia. Jedynie serca prawdziwie miłujące są zdolne ją odczuć i ogarnąć, ponieważ wyraża się ona w nieskończonej miłości Bożej do wszelkiego stworzenia.

W Kazaniu na Górze Chrystus pochwala te cechy charakteru ludzkiego, które "zjadaczy chleba przemieniają w aniołów", a jednocześnie boleje nad ludźmi, którzy szukają w świecie taniego poklasku, przemijających bogactw i złudnej rozkoszy. Błogosławi tych wszystkich, którzy przyjmują Jego światło, a życie swoje kształtują według Jego boskiego życia. Ubogim w duchu, smutnym, cichym, sprawiedliwym, miłosiernym, szlachetnym, prześladowanym i wzgardzonym Zbawiciel świata otwiera ramiona i woła: "Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" MAT. 11,28.


Błogosławieństwa wypowiedziane przez Chrystusa w Kazaniu na Górze zachowują swoją moc przez wszystkie wieki; każde ich słowo jest klejnotem ze skarbnicy prawdy, a podane w nich zasady życia duchowego mają zbawienne znaczenie dla wszystkich ludzi. W Kazaniu na Górze Chrystus wyraził swoją nadzieję i wiarę w udoskonalenie charakteru człowieka oraz błogosławi tym, którzy przez wiarę i miłość do Syna Bożego dążą do doskonałości według wskazań Jego nauki: "Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest" MAT. 5,48.