Autor oryginalnego opracowania: Leszek Dąbek;
Wykonanie pomniejszonej kopii i przełożenie do wersji elektronicznej: Grzegorz Holeksa
Materiał znajduje się na stronie: www.pismoswiete.republika.pl