Dzieje świata od początków do 2000 r.n.e.
Krótki opis
Wykres, w sposób poglądowy, przedstawia dzieje od momentu kiedy Bóg stworzył świat i ludzi aż do 2000 r. naszej ery. Naniesione zostały na nim ważniejsze wydarzenia oraz czas życia niektórych ludzi. Wykres może być pomocny przy studiowaniu proroctw (głównie Księgi Daniela i Apokalipsy /Objawienia/), i nie tylko. Podczas wykonywania kopii oryginału starałem się wiernie go odwzorować. Była to dość żmudna praca, bo polegała na odręcznym przerysowaniu wykresu na mniejsze kartki A4. Kopia 1000-ca lat mieściła się na kartce A4, i można przyjąć, że tolerancja błędu w pojedynczych przypadkach (w stosunku do oryginału) może wynosić 1 mm. Dla lat od 1700 r. p.n.e. do 1500 r. p.n.e. istnieje tolerancja błędu: 50-100 lat, ze względu na brak dokładnych danych o tym okresie w Biblii.

Już za niedługo, autor tego opracowania umieści w tym miejscu opis do tego wykresu, objaśniając w nim poszczególne przedziały dziejów.

Autor oryginalnego opracowania: Leszek Dąbek
Wykonanie pomniejszonej kopii i przełożenie do wersji elektronicznej: Grzegorz Holeksa

Bardzo proszę nie umieszczać tego wykresu na innych stronach internetowych.
Można natomiast umieścić link do tej strony.


Wykres dostępny jest w trzech rozmiarach.
Wybierz taki rozmiar, jak najbardziej tobie odpowiada i kliknij myszką na niego.
Wykres otworzy się w nowym oknie.


Wysokość: 800 pixeliWysokość: 600 pixeliWysokość: 500 pixeli


Poniżej możecie obejrzeć zdjęcie oryginalnego opracowania,
zawieszonego w jednej z salek katechetycznych.