OWOC DUCHA


"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa." (Ga 5,22-23 Biblia Tysiąclecia)

"Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu." (Gal. 5,22-23 Biblia Warszawska)


"Kobieta prowadząca samochód została zatrzymana przez policyjną grupę pościgową składającą się z kilku radiowozów. Funkcjonariusze wybiegli z pojazdów i otoczyli ją, mierząc do niej z broni. Kobieta była wstrząśnięta. Co takiego zrobiłam? - Bez sygnalizowania przecinała pani pasy ruchu oraz wykonywała nieprzyzwoite gesty pod adresem innych kierowców i obrzucała ich pani wulgarnymi wyzwiskami - powiedział jeden z policjantów. - I dlatego mierzycie do mnie z broni? - zapytała. - Cóż, widzieliśmy na szybie naklejkę informującą o tym, że jest pani chrześcijanką, więc uznaliśmy, że pani samochód musi być kradziony." (Lekcje biblijne 1/2010, str.5, Wydawnictwo "Znaki Czasu")

    Zdarzenie to wskazuje na ważną prawdę, iż jako chrześcijanie zobowiązani jesteśmy zachowywać wysokie normy moralne. Mobilizuje nas do tego przykład Zbawiciela - Jezusa Chrystusa, w którego wierzymy. Będąc szczerymi Jego wyznawca powinniśmy wydawać owoc, o którym mówi ap. Paweł w Liście do Galatów (Galacjan - BW)

    Warto zwrócić uwagę, że w tym tekście nie są wspomniane owoce (l. mnoga) lecz owoc (l. pojedyncza), który ma różne cechy. Zatem nie możemy uznać za wystarczające posiadanie jednej lub tylko kilka z wymienionych cech, ponieważ byłby to niepełny obraz owocu Ducha.

    Wielu chrześcijan usiłuje zdobyć te cechy stosując różne metody, lecz raz za razem spotykają się z rozczarowaniem, gdyż mimo usilnych starań to nie wychodzi. Po długotrwałych próbach rezygnują, stwierdzając, że są do niczego. Może ty również masz taki problem? Powodem tych rozczarowań jest niewłaściwe zrozumienie zasady, dzięki której stajemy się ludźmi posiadającymi: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Jezus powiedział: "... bo beze mnie nic uczynić nie możecie" (Jan 15,5 BW), i chciał przez to wytłumaczyć nam, iż bez jego pomocy nie jesteśmy w stanie wydawać dobrego owocu.

Kiedy człowiek podporządkowuje się Bogu i pozwala Duchowi Świętemu działać w jego życiu, wtedy naturalnym staje się to, o czym czytamy w Gal 5,22.23.
"To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem." (Jn 3:6 BT)

    Celem Boga jest upodobnienie nas do Jezusa, więc posłał On Ducha Świętego by przebywał w nas dla dokonania niezbędnej przemiany. Więc przedmiotem naszego rozważania powinno być pytanie: "jak pozwolić Duchowi Świętemu uczynić nas bardziej podobnych do naszego Mistrza - Jezusa Chrystusa". To On jest uosobieniem cierpliwości, miłości, łagodności i wierności.

    Owoc Ducha jest właśnie owocem, rezultatem zbawienia, a nie środkiem do niego wiodącym. To jest ważna prawda dla nas.

    Jezus często nawiązywał do owocu krzewu czy drzewa - jako symbolu, przedstawiającego nasze czyny i mowę - w sumie nasze postępowanie. I tak na przykład w Ewangelii wg. św. Mateusza czytamy o teście na prawdziwego proroka. Bożego proroka rozpoznamy po dobrych owocach, a więc jego postępowanie i to co głosi będzie zgodne ze Słowem Bożym. Przeczytajmy tą wypowiedź Jezusa:

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach." (Mt 7,15-20 BT; por. Łk 6,43.44)

Jak z pewnością zauważyłeś, powyższy tekst jest również ostrzeżeniem dla tych, którzy nie wydają dobrego owocu. Niestety czeka ich smutny koniec. Bóg ma wiele cierpliwości i miłości dla nas ludzi. Widzimy to w innym miejscu, gdzie Jezus opowiada pewną przypowieść, również o owocach. Przeczytajmy ją:

"I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć." (Łk 13,6-9 BT)

    Duch Święty jest tym, który pracuje nad człowiekiem. Każdego dnia próbuje dostać się do naszego serca, i chce wskazywać właściwą drogę postępowania, oczekując dobrych owoców. Zadajmy więc sobie pytanie, na ile Duchowi Św. może działać w moim życiu? Czy pozwalam mu zmieniać i udoskonalać mój charakter i osobowość?

    Przestudiowaliśmy podstawowe informacje o owocu ducha. Przyjrzymy się teraz bliżej każdej z jego cech. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć w jaki sposób nasze życie ma być wypełnione pięknymi owocami. Poświęcę temu kolejne artykuły, do których linki znajdziesz poniżej.


Artykuł przygotował: Grzegorz Holeksa
Objaśnienia skrótów: BT - Biblia Tysiąclecia, BW - Biblia Warszawska.
Przeczytaj również: